กำหนดการกฐิน

กำหนดการทอดกฐินสามัคคีประเพณีพุทธวิหาร วัดพระธรรมจักร

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ พุทธวิหารศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร ตำบลดงละคร อำเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

**********************

เวลา๐๗.๐๐ น. ศิษยานุศิษย์ เจ้าภาพผ้ากฐินและพุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารเช้าที่โรงทาน

เวลา๐๗.๓๐ น.-เจ้าภาพผ้ากฐินลงทะเบียนรับผ้ากฐินและเข้านั่งประจำที่

เวลา๐๘.๐๐ น. ศิษยานุศิษย์ เจ้าภาพผ้ากฐิน และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ ศาลาต้นไม้ วัดพระธรรมจักร

เวลา ๐๘.๒๙ น. -พระเมธีวรารังการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย

​​-ขอเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………..

เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

​​-ขอเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………..

เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

​​-ขอเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………..

เปิดกรวยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

​​-ขอเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………..

จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้ารูปพระอาจารย์ ดร.พระภัททันตะอาสภะอัคคะกัมฏฐานจริยะ

​​-พ.ต.ท.ธนภณ เมทนีกรชัย นำบูชาพระรัตนตรัย อัญเชิญเทวดา

เวลา๐๘.๓๐ น. -นายอำเภอเมืองนครนายก หัวหน้าส่วนราชเดินทางถึง  วัดพระธรรมจักร

เวลา ๐๘.๔๕ น. -นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีเดินทางถึงวัดพระธรรมจักร

เวลา ๐๘.๔๙ น. -รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชานรัตนตรัย และผู้มีเกียรติ (เจ้าภาพVIP)

จำนวน ……………….. ท่าน ร่วมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

​​-ศาสนาพิธีกรอาราธนาศีล/พระสงฆ์ให้ศลี

​​-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในพิธีนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน หันทะมะยังฯ ทุกท่านรับและร่วมกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมกัน

​​-เจ้าภาพผ้ากฐิน จำนวน ๒๘๐ ท่าน เข้าถวายผ้ากฐิน ชุดละ ๔๔ ท่าน จำนวน ๗ ชุด โดยเจ้าภาพ ๒ ท่าน ถวายผ้ากฐินต่อพระสงฆ์ ๑ รูป จนครบ

​​-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ (เจ้าภาพVIP) ถวายผ้ากฐิน

​​-พระอาจารย์สุรินทร์ ธีระปัญโญ ถวายผ้ากฐินและถวายปัจจัยแด่พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรม

​​ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาลนิกชนร่วมแห่ผ้ากฐินกองกลาง ผ้าไตรจำจำพรรษากองกลาง และเครื่อฃไทยธรรมกองกลาง พร้อมสวดบทอิติปิโส โดยจับสายสิณห์ต่อเป็นแถว จำนวน ๓ แถว

​​-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พระเมธีวรารังการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดทองนพคุณ และแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายผ้ากฐินกองกลางและผู้ร่วมพิธีจับสายสิณห์บริเวณที่นั่งเพื่อร่วมถวายผ้ากฐินกองกลาง

​​-พระสงฆ์ทั้งปวงขึ้นสู่หัตถะบาทสงฆ์

​​-พระสงฆ์ทั้งปวงประกอบพิธีสังฆกรรมกฐิน

​​ศาสนพิธีกรกล่าวนำถวายภัตตาหาร สังฆทาน ผ้าไตรจำนำพรรษา และเครื่องไทยธรรมตามลำดับ

​​เจ้าภาพผ้าไตรจำนำพรรษาจำนวน 22 ท่าน เข้าถวายผ้าไตรจำนำพรรษาแด่พระสงฆ์ และเจ้าภาพเครื่องไทยธรรมจำนวน ๒๒ ท่าน เข้าถวามยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

​​-พระเมธีวรารังการประธานฝ่ายสงฆ์ถวายผ้าไตรจำนำพรรษากองกลาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานฝ่ายฆราวาสถวายเครื่องไทยธรรมกองกลาง แด่พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร

​​-พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักรกล่าวคำปรารภการทอดกฐินสามัคคีประเพณี

พุทธวิหาร

​​-พระสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนา

​​-พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

​​-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกรวดน้ำ/รับพร

เวลา๑๑.๐๐ น.-พระสงฆ์ฉันภัตรหารเพล

​​-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในพิธี นายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร

​​-เสร็จพิธี

**********************

เวลา๑๒.๐๐ น.ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ ศาลาต้นไม้

​​ศาสนพิธีกรกล่าวคำถวายผ้าป่าหางกฐิน ผ้าไตร เครื่องไทยธรรม บริวาร

​​-พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร พิจารณาผ้าบังสุกุล

​​-พุทธศาลนิกชนถวายผ้าไตรเครื่องไทยธรรมรองทั้งปวง

​​-พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

​​ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนกรวดน้ำ/รับพร

​​-เสร็จพิธี