* ผู้สนใจปฏิบัติธรรมโปรดตรวจสอบตารางการปฏิบัติธรรมและมาให้ตรงช่วงเวลาที่ทางศูนย์ฯ กำหนดไว้ เพื่อที่ทางศูนย์ฯ จะได้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้อย่างเต็มที่