สถานที่

๑. สถานที่ปฏิบัติรวม ได้แก่

– ศาลาต้นไม้

เป็นโถงขนาดใหญ่ ปูพื้นซิเมนต์ หลังคายกสูง มีตาข่ายกันแมลง อากาศโปร่งถ่ายเทได้ดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมและฟังธรรม (ภาพ)

– ห้องกิจกรรม ๑ และห้องกิจกรรม ๒

เป็นโถงขนาดย่อม หลังคายกสูง รอบอาคารมีระบบหล่อน้ำกันแมลง หน้าต่างมุ้งลวดช่วยให้อากาศถ่ายเทดี เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมกลุ่มย่อย

– พื้นที่ ๑๙ ไร่

เป็นพื้นที่โล่งกว้าง เหมาะแก่การปฏิบัติหลักสูตรพิเศษที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้พื้นที่กางเต็นท์เป็นศาลาปฏิบัติชั่วคราว และปักกลดนอน

๒. ห้องปฏิบัติเดี่ยว

เป็นห้องยกพื้น ขนาดประมาณ ๔*๖ ตารางเมตร(สมมติ) ภายในมีห้องน้ำ ลานซักผ้า และเครื่องใช้ตามสมควรแก่การปฏิบัติ อาทิ พัดลม ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร อาสนะรองนั่ง เสื่อและเครื่องนอน ถังขยะ กระบอกน้ำ แก้วน้ำดื่ม ช้อมส้อม กระดาษชำระ ถังซักผ้า ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าเช็ดเท้า ยกเว้นสบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก และเครื่องใช้ส่วนตัว

ห้องปฏิบัติเดี่ยวจัดบริเวณให้เหมาะสม โดยจำแนกกลุ่มเป็น กุฏิพระสงฆ์ อาคารคฤหัสถ์ชาย และคฤหัสถ์หญิง หลังจากครบกำหนดออกจากกัมมัฏฐานแล้ว ควรทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมท่านต่อไป

๓. ห้องสอบอารมณ์

เป็นโถงขนาดกลาง ยกพื้นสูง ติดมุ้งลวด อยู่ใกล้บริเวณกุฏิพระ อาคารหลังนี้ วิปัสสนาจารย์จะใช้สอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ หากเข้ามาในบริเวณนี้โปรดสำรวมกิริยาและการใช้เสียง