โครงการบุญวันเกิด

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโครงการบุญวันเกิด ด้วยการจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และโยคีผู้ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน.
โดยท่านสามารถร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ดังรายการต่อไปนี้
       1. มื้อเช้า วันละ 2,000 บาท
       2. มื้อเพล วันละ 3,000 บาท
       3. น้ำปานะ วันละ 1,000 บาท
       4. เป็นเจ้าภาพตลอดทั้งวัน 6,000 บาท หรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา
ท่านใดมีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่:
       ธนาคารไทยพาณิชย์, สาขานครนายก
       บัญชีเลขที่ 659-230025-5
       บัญชีพระปลัดชัชวาล ชินสโภ / พระสมนึก ญาณสุโภ / น.ส.เตือนจิตร อ้ายมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
       งานธุรการ พุทธวิหารฯ: โทร 085-094-6981
       พระอาจารย์สมนึก: โทร 090-971-0711
ขออำนวยพร และอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
                            พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ
                              (ประธานมูลนิธิพุทธวิหาร)