ติดต่อเรา

พุทธวิหาร นครนายก
ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร

ที่อยู่: 100/1 หมู่ 1 ต.ดงละคร อ.เมือง จ. นครนายก 26000

โทร:  037-330-313

Click