ติดต่อเรา

พุทธวิหาร นครนายก
ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร

ที่อยู่: 100/1 หมู่ 1 ต.ดงละคร อ.เมือง จ. นครนายก 26000

โทร:  037-349-804

ติดต่อห้องธุรการ 085-094-6981

Click