พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก

หน้าหลัก
ติดต่อเรา จองปฏิบัติธรรม ทำบุญวันเกิด เจ้าภาพกฐิน เรียนกัมมัฏฐาน เมนูหลัก

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าขาว เพื่อนำไปตัดเย็บย้อมเป็นผ้าจีวรในงานกฐิน

ผ้าขาวนี้จะถูกทำการตัดแบ่งเป็นชิ้นจำนวน 318 ชิ้น เพื่อเตรียมให้เจ้าภาพผ้ากฐินนำมา
ถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เมื่อพระสงฆ์รับผ้านี้แล้ว
จะนำมาทำพิธีอปโลกน์ยกให้พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
เมื่อเสร็จพิธีอปโลกน์แล้ว ศิษยานุศิษย์แห่งพุทธวิหารจะร่วมกันนำผ้าทั้ง 318 ชิ้นนี้
มาเย็บรวมกันเป็นผ้าสังฆาฏิมีความหนา 2 ชั้น หลังทำการเย็บเสร็จแล้วจะนำผ้าสังฆาฏินี้
ไปย้อม รีด และพับอย่างสวยงาม เมื่อเสร็จขั้นตอนการตัด เย็บ ย้อม รีดแล้ว
พระสงฆ์จะนำผ้าสังฆาฏิเข้าสู่อุโบสถ ประชุมสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน
ถวายผ้าสังฆาฎิ แด่พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.
อธิษฐานเป็นผ้ากฐินที่ต้องถือครองและดูแลผ้าผืนนี้ต่อไป
—————————
กฐินสามัคคีประเพณีพุทธวิหาร
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
ณ.พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
—————————
? ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีได้ทาง
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดพระธรรมจักร
เลขที่บัญชี : 659-242646-7


ปรับปรุง ณ วันที่ 2023-05-23