พุทธวิหาร

พุทธชยันตี 2,600 ปี

Submit to FacebookSubmit to Twitter

พุทธชยันตี 2,600 ปี

เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ค. 2012

สนทนาธรรมกับ พระปลัดชัชวาล ชินสโภ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร และประธานกรรมการอำนวยการศูนย์กลางการศึกษ­าวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก ถึงวิธีการค้นหาเหตุแห่งทุกข์และดับทุกข์ด­้วยวิปัสสนาธุระ สนใจสั่งซื้อเทปบันทึกรายการในรูปแบบ DVD ติดต่อได้ที่โครงการธรรมาภิวัตน์ โทร 02-629-2211 ต่อ 2423 หรือ 08-678-56-828