#เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
“สร้างกุฏิกรรมฐานพร้อมทางเดินจงกรม”
กองบุญละ 999 บาท | จำนวน 5,005 กอง | หรือตามกำลังศรัทธา
ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ วัดพระธรรมจักร ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

“ผู้ให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่าให้ทุกสิ่ง”
บูคลย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ
ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์

#ผู้สนใจร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าร่วมในครั้งนี้
ให้ทางสำนักงานธุรการวัดพระธรรมจักร
หรือทางพระอาจารย์สุรินทร์ ธีรปญฺโญ
ก่อน 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อจัดพิมพ์ชื่อลงในฏีกาผ้าป่า

#ท่านใดมีจิตศรัทธา สามารถร่วมสมทบทุนบริจาคเข้าโครงการก่อสร้างฯตามกำลังศรัทธา ได้โดยผ่านบัญชีธนาคารของวัดพระธรรมจักร :
ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 409-2-67944-0

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พระสุรินทร์ ธีรปญฺโญ โทร. 065-145-9974
งานธุรการวักพระธรรมจักร 085-094-6981
หรือทางไลน์ID : thurakan11