ปฏิภาคนิมิต คืออะไร?มีความสำคัญต่อการเจริญวิปัสสนาอย่างไร?.ปฏิภาคนิมิต


ปฏิภาคนิมิต คืออะไร?
มีความสำคัญต่อการเจริญวิปัสสนาอย่างไร?
.
ปฏิภาคนิมิต คือการเทียบเคียงนิมิต
เวลากำหนดเทคนิคการทำงานให้ได้ปฏิภาคนิมิต
การภาวนาต้องให้พอดีกับปริกรรมนิมิต(อาการหรือความรู้สึก)
.
ฉะนั้น..เมื่อใดที่อาการเริ่มเกิด เราก็เริ่มภาวนา
พออาการหยุด คำภาวนาก็ต้องจบให้พร้อมพอดีกับอาการ
.
อย่างเช่น พองเกิดก็พอง... พอพองหยุดก็หนอ
ปวดเกิดก็ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ จนปวดหยุดไป
.
หรือว่าเหยียดก็เหยียด...หนอ ต้องเป๊ะอย่างนี้
ไม่ใช่ปากว่าเหยียดหนอไปเรื่อยตามเรื่องของปาก
ส่วนแขนก็เหยียดหนอไปตามเรื่องของแขน
.
ถ้าเป็นอย่างนี้มรรค ๘ ไม่เกิด
ไม่ตรงกับสัมมากัมมันตะ
ซึ่งจะได้พูดถึงในตอนต่อไป
.
ดังนั้นคำภาวนาเวลาบริกรรม
จะต้องตรงตามปริกรรมนิมิต
ชนิดทาบสนิทพร้อมกันตั้งแต่เริ่มเกิด
และตามทาบสนิทไปจนถึงปริกรรมนิมิตดับ
คำบริกรรมหยุดตรงพอดีกับที่นิมิตนั้นดับ
และใส่หนอติดทันที
ต้องตรงเป๊ะอย่างนี้เลย
.
อทินนาทานจึงจะไม่เกิด มรรค ๘ จึงจะเกิดได้
ปฏิภาคนิมิตจึงต้องทำให้เกิดขึ้นเรียบร้อยอย่างนี้
คำว่า ?กำหนด? นั้น ไม่ใช่ภาวนาอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆเปื่อยนะ
แต่มีหลักการ มีเหตุผล มีที่ไปที่มา
.
เพราะการกำหนดเป็นการทำให้มรรค ๘ เกิด
จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ถูกต้อง
พระอานนท์เทศน์ไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่า
"ปริคฺคหฏฺเฐน" เพราะการกำหนด
"สมฺมาวาจา มคฺโค สญฺชายติ" มรรค ๘ ย่อมเกิดมาพร้อม
.
ถึงแม้จะไม่รู้ว่ามรรคเป็นอย่างไร
แต่ถ้าเรากำหนดถูกต้อง
มรรคย่อมเกิดมาพร้อมเอง
.
และเราสามารถสังเกตได้ว่ามันเกิดตอนไหน
เช่น สมมุติว่าคิดเข้ามา เรากำหนดคิดหนอ คิดดับลง
เราจะเห็นว่ากิเลสคือคิดหายไปแล้ว แสดงว่ามรรคเกิดแล้ว
.
เวลาที่เรากำหนดตามรู้กามาวจรกุศล
มีอาการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ไปจนถึงธรรมารมณ์
มีเจ็บ ปวด มึน ชา คัน เมื่อย เป็นต้น

จะเห็นเพียงแค่จิตมุ่งรู้ตามไป ตามไปแค่นั้นเอง
ถ้ากำหนดให้ดีแล้ว จะเป็นอัปปนาสมาธิตลอด
สมาธิตั้งแต่อุปจารสมาธิระดับอ่อน กลาง แก่
จนถึงฌานจะเกิดไล่ลำดับไป
.
อกุศลต่างๆ ที่เป็นกิเลสจะทิ้งช่วงห่างออกไป
ห่างออกไป จนถึงขั้นไม่เกิด
ด้วยอำนาจของกุศลต่างๆ มีสมาธิ เป็นต้น
ได้ถูกสะกดไว้ เป็นวิกขัมภนปหาน
จิตจึงเป็นมัชฌิมาตลอด ผู้ปฏิบัติเห็นจริงๆ ได้แค่นั้น
.
ฉะนั้น บรรดาโมหะทั้งหลายจะเป็นคิด
เป็นนึก เป็นอุทธัจจนิวรณ์ เหล่านี้
ย่อมไม่มีช่องที่จะเกิดได้
.
อย่าไปเข้าใจว่าอยากจะได้ปัญญา
มันต้องคิดนะ นั่นคนละเรื่องกันเลย
วิปัสสนากัมมัฏฐานไม่ใช่วิปัสสนึก
.
เป็นวิปัสสนาถ้าคิดนึกเข้ามา
กุศลอันมีสมาธิ เป็นต้น จะเสียหาย
อกุศลอุทธัจจะเข้ามาแทน
มีทางเดียวต้องทำลายอกุศลคือ ?คิด?
ซึ่งเป็นอุทธัจจะ (ความฟุ้ง) ตัวทำลายสมาธินี้ให้หายไป
จะได้สมาธิดีขึ้นมาแทนที
.
ธรรมเทศนา
หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ
อธิบดีสงฆ์แห่งพุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
??????????
#ปฎิภาคนิมิต
#วิปัสสนากัมมัฏฐาน
#วิชาการตรัสรู้เพื่อดับทุกข์
#สติปัฎฐาน๔
#วิธีการทำให้มรรค๘เกิด
#หลวงพ่อชัชวาล
#พุทธวิหาร


ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-11-08