อุคคหนิมิต คืออะไร?มีความสำคัญต่อการเจริญกรรมฐานอย่างไร?.คำว่า


อุคคหนิมิต คืออะไร?
มีความสำคัญต่อการเจริญกรรมฐานอย่างไร?
.
คำว่า อุคคหนิมิต หมายถึงอารมณ์กัมมัฏฐาน
ที่เราจะเอามาใช้เป็นฐานในการภาวนา
ต้องเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น
.
คือสติจับเอานิมิตที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น
ต้องเกิดขึ้นจริงๆนะ
ถ้าไม่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น
ไม่ต้องเอา ไม่ต้องไปสร้าง
.
ในระบบการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
เป็นระบบธรรมนิยม ซึ่งเป็นระบบความจริง
ไม่ใช่ระบบเทวนิยม ไสยศาสตร์นิยม
หรือระบบความขลังนิยม ที่ต้องเสกต้องสร้างจึงจะเกิดได้
.
ในปริกรรมนิมิตเขาเกิดมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
เวลาใช้จริงต้องใช้นิมิตที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น
ในหลายๆ พระสูตรที่เกี่ยวกับการทำกัมมัฏฐาน
เช่น การแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา
หรือแม้กระทั่งการทำอานาปานสติหรือสติปัฏฐาน
.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเทศน์ตรงกัน
คือ "ปริมุขํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา" แปลเป็นใจความว่า
ตั้งสติกำหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าทุกๆ อารมณ์
คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น
.
สมมุติว่าเรากำลังกำหนดพองอยู่
พอคิดปรากฏขึ้นมา พองเป็นอดีตหรือยัง เป็นอดีตแล้ว
เพราะคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
เป็นอุคคหนิมิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น
.
ฉะนั้นคิดจึงเป็นนิมิตที่ต้องกำหนดตามเดี๋ยวนั้น
จะตรงกันอย่างนี้หมดทุกคัมภีร์
ไม่มีคัมภีร์ไหนคลาดเคลื่อนเลย
.
ธรรมเทศนา
หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ
อธิบดีสงฆ์แห่งพุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
??????????
#อุคคหนิมิต
#วิปัสสนากัมมัฏฐาน
#วิชาการตรัสรู้เพื่อดับทุกข์
#สติปัฎฐาน๔
#วิธีการทำให้มรรค๘เกิด
#หลวงพ่อชัชวาล
#พุทธวิหาร


ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-11-08