หลักสูตรปฏิบัติพิเศษ

หลักสูตรปฏิบัติพิเศษ  

เป็นหลักสูตรสงเคราะห์สำหรับบุคคล คณะ หรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนา  ใช้หลักสูตรคัดเลือก ๑ มาสอนตามกำลังการพัฒนาของผู้ปฏิบัติ  กำหนดด้วยเวลาของผู้ปฏิบัติ  แต่ไม่เกิน ๗-๑๐ วัน  หรืออาจกำหนดเวลาตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันสำคัญ หรือตามเทศกาล ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-12-14