พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก

หน้าหลัก
ติดต่อเรา จองปฏิบัติธรรม ทำบุญวันเกิด เจ้าภาพกฐิน เรียนกัมมัฏฐาน เมนูหลัก

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารประจำวัน

???? ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารประจำวัน
แด่พระโยคาวจรผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
โครงการปฏฺิบัติกรรมฐานวันสถาปนาพุทธวิหารฯ
ระหว่างวันที่ ๑๗ เม.ย. - ๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
ณ สวนธรรมศรีกฤษณัมพา
พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร จ.นครนายก
—————————
???? โดยมีรายละเอียดดังนี้
เจ้าภาพอาหารเช้า : ๓,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพอาหารเพล : ๕,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพน้ำปานะ : ๒,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพตลอดทั้งวัน : ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา
—————————
????ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร
ผ่านบัญชีธนาคารของวัดพระธรรมจักร :
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 659-242646-7
ชื่อบัญชี : วัดพระธรรมจักร
—————————
????สอบถามได้ที่ : ธุรการวัดพระธรรมจักร
โทรศัพท์ : 085-094-6981 , 037-349-804
หรือทางไลน์ พิมพ์ @buvec 


ปรับปรุง ณ วันที่ 2023-04-24