พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก

หน้าหลัก
ติดต่อเรา จองปฏิบัติธรรม ทำบุญวันเกิด เจ้าภาพกฐิน เรียนกัมมัฏฐาน เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์

ปฏิทินปฏิบัติธรรมเดือน-กุมภาพันธ์
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 1: วันที่ 16 ก.พ. - 18 ก.พ. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 1: วันที่ 04 ก.พ. - 18 ก.พ. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 1: วันที่ 04 ก.พ. - 25 ก.พ. 2567
วันมาฆบูชา
วันที่ 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 2567
** จองปฏิบัติธรรม **

ลงทะเบียนต่างๆ ของวัด

หนังสือธรรมะ


พระธรรมจักรเทศนาฏีกา

ธรรมเทศนาปฎิจสมุปาทะ

อัปปมัญญาพรหมวิหาร#1

Facebook