พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก

หน้าหลัก
ติดต่อเรา จองปฏิบัติธรรม ทำบุญวันเกิด เจ้าภาพกฐิน เรียนกัมมัฏฐาน เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์

ปฏิทินปฏิบัติธรรมเดือน-พฤษภาคม
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 4: วันที่ 17 พ.ค. - 19 พ.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 4: วันที่ 05 พ.ค. - 19 พ.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 4: วันที่ 05 พ.ค. - 26 พ.ค. 2567
อบรมพระวิปัสสนาจารย์
วันที่ 31 พ.ค. - 29 มิ.ย. 2567
** จองปฏิบัติธรรม **

ลงทะเบียนต่างๆ ของวัด

หนังสือธรรมะ


พระธรรมจักรเทศนาฏีกา

ธรรมเทศนาปฎิจสมุปาทะ

อัปปมัญญาพรหมวิหาร#1

Facebook