พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก

หน้าหลัก
ติดต่อเรา จองปฏิบัติธรรม ทำบุญวันเกิด เจ้าภาพกฐิน เรียนกัมมัฏฐาน เมนูหลัก

ทำบุญบูชาครู เปิดประตูสู่ความเจริญรุ่งเรือง ?อาจาริยบูชาชินสภเถระ?


ทำบุญบูชาครู เปิดประตูสู่ความเจริญรุ่งเรือง
“อาจาริยบูชาชินสภเถระ”
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอาจาริยบูชา
พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. (ชัชวาล ชินสโภ)
พระอาจารย์ใหญ่ ปธานกัมมัฏฐานาจริย
แห่งพุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี
—————————
ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
ณ สวนป่าศรีกฤษณัมพา
พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
—————————
? กำหนดการ
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๙.๐๐ น. : ปฐมนิเทศน์ ณ ศาลาต้นไม้
—————————
? วันที่ ๒ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗
พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ชำระศีลให้สะอาด
ณ สวนป่าศรีกฤษณัมพา
—————————
? วันที่ ๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๙.๐๐ น. : ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ณ สวนป่าศรีกฤษณัมพาทุกวัน
—————————
? วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๘.๓๐ น. : ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
จากถนนป่าศรีกฤษณัมพา - ศาลาต้นไม้
—————————
? หมายเหตุ : งดบุหรี่ ชา กาแฟ และสิ่งเสพติดทั้งปวงตลอดงาน
รับผู้ปฏิบัติจำนวนจำกัด ๕๐ ท่าน
พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๒๕ รูป
แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา จำนวน ๒๕ ท่าน
—————————
? สมัครได้ที่ : ธุรการการศึกษาวัดพระธรรมจักร
โทร : 037 – 349 – 804
โทร : 085 – 094 – 6981
ไลน์ : ID พิมพ์ @buvec


ปรับปรุง ณ วันที่ 2023-11-28